საიტის რუკა

სერვისები

ავტო განბაჟების გამომთვლელი საბაჟო გადსახდელების კალკულატორები ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის გამომთვლელი გადამხდელთა რეესტრი რეზიდენტობის ცნობის ნიმუშები საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრი მაღალმთიანი რეგიონის საწარმოთა რეესტრი სპეციალური სავაჭრო კომპანიები საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი სათამაშო ბიზნესის ნებართვის მფლობელთა რეესტრი საქონლის შენახვის ადგილების კლასიფიკატორი თამბაქოს ნაწარმის მწარმოებელ პირთა რეესტრი უფლებამოსილ ექსპორტიორთა რეესტი ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების ძებნა წინასწარი დეკლარაციის დერეფნის ფერის საძიებო სასაქონლო კოდები შეამოწმეთ წარმოშობის სერტიფიკატი დიპლომატების სააკრედიტაციო ბარათის ნომრის ვალიდურობის საძიებო განცხადების ძებნა tax free ავტორიზაცია ავტოსადგომები განცხადების ფორმები ელექტრონული გადახდა საბაჟო დეკლარაცია ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭება

გადამხდელთა უფლებები

გადასახადის გადამხდელის უფლებები ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნება ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს თანხის დაბრუნება მომსახურების საფასურის დაბრუნება TAX FREE საგადასახადო დავა

პირის უფლებები

მგზავრის უფლებები