ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

არააქციზური საქონლის მარკირების წესში განხორციელებული ცვლილება

მიმდინარე წლის 31 მაისს ცვლილება განხორციელდა ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციაში, რომლის თანახმადაც იცვლება არააქციზური საქონლის მარკირების წესი.

02.06.2023

ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების გამოწერის წესში განხორციელებული ცვლილებები

ხე-ტყის აღრიცხვის პროექტის ფარგლებში ცვლილება განხორციელდა ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციაში, რომლის თანახმად იცვლება ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების გამოწერის წესი და განისაზღვრება ხე-ტყის საწყისი ნაშთების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვადები.

30.05.2023

უეფას 2023 წლის 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის მატჩებსა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

მიმდინარე წლის 29 მაისს ძალაში შევიდა ცვლილება  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, რომლის თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის გარდამავალი დებულებების 309-ე მუხლს დაემატა 135-ე-140-ე ნაწილები, რომლითაც უეფას 2023 წლის 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის მატჩებსა და მასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე გავრცელდება შემდეგი საგადასახადო შეღავათები

30.05.2023

ხე-ტყის აღრიცხვის ახალი წესი

შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს ხე-ტყის აღრიცხვის პროექტი, რომელიც ეხება ხე-ტყის სფეროში არსებული გამოწვევების დარეგულირებას და მიზნად ისახავს ხე-ტყის აღრიცხვის წესის გამარტივებას და გაუმჯობესებას.

25.05.2023

ცვლილება საგადასახადო კოდექსში

2023 წლის 23 მაისს გამოქვეყნდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი

24.05.2023

ცვლილებები საბაჟო კანონმდებლობაში

ცვლილებები „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში

22.05.2023

საგადასახადო კოდექსში და საბაჟო კოდექსში შეტანილი მნიშვნელოვანი ცვლილებები

2023 წლის 18 აპრილს გამოქვეყნდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

18.04.2023

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

02.06.2023

მაისის თვეში საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა-გადაზიდვის 233 ფაქტი გამოავლინეს

01.06.2023

სუამის წევრი ქვეყნების მმართველი კომიტეტის რიგით 35-ე სხდომა გაიმართა

01.06.2023

შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებმა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს საჩუქრად წიგნები გადასცეს

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

INFOHUB

საინფორმაციო და

მეთოდოლოგიური

ჰაბი