ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

ვიდეო ზარით მომსახურების მიღება

გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურმა განაახლა ვიდეო ზარის სერვისი (videocall.rs.ge), რომელიც სრულად მოერგო გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნებს, აღნიშნული გაძლევთ შესაძლებლობას ადგილიდან გაუსვლელად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

11.05.2022

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით 16 მაისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია

11.05.2022

 შეხსენება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში ცვლილებების ამოქმედებასთან დაკავშირებით

შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება, რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

10.05.2022

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები: საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს შეღავათი ქონების გადასახადში N 1429 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1516

28.04.2022

ვიდეო ინსტრუქცია „გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება“

ვიდეო ინსტრუქციაში  „გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება“ განხილულია ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება იმ პირებისთვის, რომლებიც აპირებენ საქონლის მიწოდებას და მომსახურების გაწევას ონლაინ სივრცეში განცხადების განთავსების გზით.

27.04.2022

დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის  და საქართველოს საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის გამოყენების შესახებ“.

21.04.2022

ცვლილება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში

2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება, რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

18.04.2022

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

16.05.2022

ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში, მებაჟე ოფიცრებმა თბილისის აეროპორტში 12 კილოგრამამდე მარიხუანა აღმოაჩინეს

14.05.2022

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში მომავალმა მებაჟე ოფიცრებმა სტაჟირების დასკვნითი ეტაპი გაიარეს

14.05.2022

შემოსავლების სამსახურის უფროსი ლევან კაკავა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის წევრებს შეხვდა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია