ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

გადასახადის გადამხდელები, რომელთა დავალიანებაც შეადგენს 25 000 ლარს(აღიარებული საგადასახადო დავალიანება), სავალდებულო წესით გადავლენ ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალურ წესზე

​​​​​​​ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  გადასახადის გადამხდელები, რომელთა დავალიანებაც შეადგენს 25 000 ლარს, მიმდინარე წლის 20 სექტემბრიდან, სავალდებულო წესით გადავლენ ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალურ წესზე. აღნიშნული ცვლილება  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის  №3751 ბრძანებაში განხორციელდა.

20.09.2022

გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის თაობაზე

შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე იხილონ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის კატეგორიის თაობაზე.

14.09.2022

19 სექტემბრიდან - ახალი „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“

შეგახსენებთ, რომ „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“ ფუნქციონირებას იწყებს 2022 წლის 19 სექტემბრიდან.  „eGez“ უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტების საფუძველზე საქონლის (თავისუფალ ზონაში შესატანი ან თავისუფალი ზონიდან გასატანი საქონლის გარდა) დეკლარირების მომსახურების გაწევასა და მასთან დაკავშირებული საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას.

12.09.2022

შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად განცხადების წარდგენასთან დაკავშირებით

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან დისტანციურად განცხადების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან განცხადების წარდგენის ეტაპები.

07.09.2022

ცვლილება პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის ტექნიკურ რეგლამენტში

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №472 დადგენილებაში შევიდა ცვლილება.

26.08.2022

ტენდერი შემოსავლების სამსახურისთვის CRS-ის მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური დავალების მომზადებაზე

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ გამოცხადებულია ტენდერი, შემოსავლების სამსახურისთვის ანგარიშგების საერთო სტანდარტის (CRS) ფარგლებში, ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური სპეციფიკაციის და განხორციელების გეგმის შემუშავების მიზნებისათვის

23.08.2022

იქმნება გაფორმების საბაჟო ორგანო -„ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“.

​​​​​​​გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სერვისების დაჩქარებულად მიწოდებისა და ელექტრონული ფორმით დეკლარირების ცენტრალიზებულად უზრუნველყოფის მიზნით, 2022 წლის 19 სექტემბრიდან იქმნება გაფორმების ახალი ორგანო „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“,

18.08.2022

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

27.09.2022

სადახლოზე  გაყინული თევზით დატვირთული ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექსპორტიორ ქვეყანაში გაბრუნებას დაექვემდებარა

26.09.2022

შემოსავლების სამსახურის განცხადება

23.09.2022

საქართველოში წარმოებული ხორბლის პროდუქციის რეალიზაციის დროს ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესი იმოქმედებს

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია