ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაციის პროცესი მარტივდება

მიმდინარე წლის 01 ივლისიდან მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული სუბიექტებისთვის (ი.მ, შპს, სპს და სხვა) შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია შესაძლებელი იქნება ავტომატურად, საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებისთანავე

28.06.2022

თბილისის სერვისცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 ივნისიდან თბილისის მასშტაბით მხოლოდ გლდანი–ნაძალადევის სერვისცენტრში ვიზიტით შეძლებთ  (მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა №1) შემდეგი სახის სერვისებზე მომსახურების მიღებას /განცხადებების რეგისტრაციას:

23.06.2022

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადში შესასრულებელი ვალდებულებები N 2431

07.06.2022

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოცხადდა ტენდერი - საბაჟო ფორმალობების მიზნებისთვის ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების და ინტეგრაციის პროექტის შესყიდვაზე

​​​​​​​ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) მხარს უჭერს შემოსავლების სამსახურს შეიმუშაოს და დანერგოს, ხელოვნურ ინტელექტის ბაზაზე მომუშავე ავტომატიზებული სისტემები რომლებიც მიმართულია საბაჟო სერვისების გაციფრულებაზე, როგორც ეს არის გათვალისწინებული საქართველოს მიმდინარე ძალისხმევაში მოახდინოს შემდგომი ფორმალობების ავტომატიზირება

30.05.2022

ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

23.05.2022

ვიდეო ზარით მომსახურების მიღება

გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურმა განაახლა ვიდეო ზარის სერვისი (videocall.rs.ge), რომელიც სრულად მოერგო გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნებს, აღნიშნული გაძლევთ შესაძლებლობას ადგილიდან გაუსვლელად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

11.05.2022

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით 16 მაისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია

11.05.2022

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

28.06.2022

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შეხვდნენ

27.06.2022

,,ყაზბეგის" დანიშნულებით მიმავალმა სატრანსპორტო საშუალების მფლობელებმა შესაძლებელია საზღვრის კვეთა განახორციელონ საბაჟო გამშვები პუნქტები - ,,წითელი ხიდისა“ და „ლაგოდეხის’’ გავლით

27.06.2022

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადება

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია