საერთაშორისო ფინანსური და სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი