ვიდეო ინსტრუქციები

რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას
საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
სურსათის არაარსებითი დანაკარგები
საბაჟო შეტყობინებები
სავარაუდო დარიცხვა
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება
გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება უძრავი ქონების გაქირავებისას
საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას
საგადასახადო ვალდებულება (საშემოსავლოს ნაწილში) ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას
მცირე ბიზნესის მიერ 2020 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა
დაქირავებულ პირთა რეესტრი

200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა

ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა

შემოსავლების სამსახურის დისტანციური სერვისები

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ 2018 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია

ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის

მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის საშამოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება

ინსტრუქცია იმ პირთათვის, ვინც 2019 წელს განახორციელა ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია

ორბიჯიანი ავტორიზაცია

ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია

წინასწარი დეკლარირება

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2019 წლის დეკლარაციის წარდგენა

საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის(სახლის) რეალიზაციისას (12.09.2019)

საჩივრის წარდგენა შემოსავლების სამსახურში

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2020 წლის დეკლარაციის წარდგენა

წინასწარი დეკლარირების შესახებ განცხადების გაგზავნა საბაჟო ორგანოში