წინასწარი დეკლარაციის დერეფნის ფერის საძიებო

სერვისის მეშვეობით, შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია წინასწარი დეკლარაციისთვის განსაზღვრული დერეფნის (წითელი, ყვითელი და მწვანე დერეფანი) შესახებ. გაითვალისწინეთ, ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი და დეკლარაციის რეგისტრაციის ნომერი არის სავალდებულოდ შესავსები ველები.