სათავო ოფისი
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტი

 • საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

 • სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

 • ფინანსური დეპარტამენტი

 • იურიდიული დეპარტამენტი

 • დავების დეპარტამენტი

 • ანალიტიკური დეპარტამენტი

 • ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

 • მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი

 • სამსახურის სათათბირო საბჭო

საოპერაციო დეპარტამენტები
 • აუდიტის დეპარტამენტი

 • მომსახურების დეპარტამენტი

 • საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი

 • საბაჟო დეპარტამენტი

 • ვალის მართვის დეპარტამენტი