კვალიფიციური / არაკვალიფიციური დღგ- ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირის საძიებო