კვალიფიციური / არაკვალიფიციური დღგ- ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირის საძიებო

სერვისის მეშვეობით შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია პირის კვალიფიციური / არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის შესახებ. ინფორმაციის მისაღებად საძიებო ველში შეიყვანეთ შესაბამისი ს/ნ ან პ/ნ და დააწექით ძებნის ღილაკს.