შეამოწმეთ წარმოშობის სერტიფიკატი

სერვისის მეშვეობით შეგიძლიათ მოიძიოთ და გადმოწეროთ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული წარმოშობის სერტიფიკატის ასლი. გთხოვთ, სწორად აირჩიოთ სერტიფიკატის ფორმა და არჩეული ფორმის შესაბამისი გრაფები შეავსოთ სრულყოფილად.