ხელმძღვანელობა
ლევან კაკავა
სამსახურის უფროსი
მამუკა ბარათაშვილი
სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ვლადიმერ ხუნდაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ირაკლი შარტავა

სამსახურის უფროსის მოადგილე

პაატა კილაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე