ხელმძღვანელობა
ლევან კაკავა
სამსახურის უფროსი
პაატა კილაძე
სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ვლადიმერ ხუნდაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ირაკლი შარტავა

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ლევან წითელაშვილი

სამსახურის უფროსის მოადგილე