ხელმძღვანელობა
ლევან კაკავა
სამსახურის უფროსი

მამუკა ბარათაშვილი

სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ვლადიმერ ხუნდაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ირაკლი შარტავა

სამსახურის უფროსის მოადგილე