News Title
26-ნოემბერი-2015

თურქეთიდან შემოსულ ავტობუსში მარიხუანა აღმოაჩინეს

21 ნოემბერს, საბაჟო გამშვები პუნქტის, „სარფის“, ტერიტორიაზე თურქეთის რესპუბლიკის მხრიდან შემოსულ ავტობუსში, მებაჟე ოფიცრებმა, ეჭვის საფუძველზე დათვალიერების შედეგად, 0,88 გრამი მარიხუანა აღმოაჩინეს.

News Title
26-ნოემბერი-2015

სგპ „ყაზბეგზე“ არადეკლარირებული საქონლის შემოტანის ფაქტი გამოვლინდა

ალკოჰოლური სასმელის კანონდარღვევით შემოტანის ფაქტი გამოავლინეს 24 ნოემბერს საბაჟო გამშვები პუნქტის, „ყაზბეგის“, მებაჟე ოფიცრებმა.


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


26.11.2015

სიტუაციური სახელმძღვანელოები
შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა შემდეგი ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები: №0511, №1190, №1191, №1192, №1193, №1194 და №1510. ზემოაღნიშნული სიტუაციური სახელმძღვანელოები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ   ბმულზე

29.09.2015

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით ახალი მოდელის საკონტროლო-სალარო აპარატი შეტანილია სახელმწიფო რეესტრში
შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 10 სექტემბრის N34112 ბძანების შესაბამისად საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილ იქნა SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე “DATECS DP-25” მოდელის საკონტროლო-სალარო აპარატი. ტექსტის სრულად სანახავად მიყევით ბმულს

02.09.2015

აუდიტის დეპარტამენტის "ღია კარის დღე"  ბათუმში

აუდიტის დეპარტამენტი აგრძელებს „ღია კარის დღეების“ ჩატარებას გადასახადის გადამხდელებთან, რაც მიზნად ისახავს მათ ინფორმირებას ცალკეული საქმიანობის სფერო(ებ)ში ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციებისა და ნაკლოვანებების შესახებ, რაც საგადასახადო შემოწმებებისას მძიმედ აისახება გადამხდელის საქმიანობის შედეგებზე.

შეხვედრები გაიმართება ქ.ბათუმში 2015 წლის 17 და 18 სექტემბერს 16:00 საათზე, მისამართი: ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. 5ა, მე-3 სართული. შეხვედრას წარმართავს აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე და სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები.

გთხოვთ, ბმულში მითითებული თანმიმდევრობით სრულად შეავსოთ და გადმოაგზავნოთ განაცხადი, ასევე  თქვენი საქმიანობის სფეროდან დასვათ კითხვა, რაზეც გსურთ კომპეტენტური პასუხის მიღება.

„ღია კარის დღეზე“ დამსწრეები შეირჩევიან განაცხადის გადმოგზავნის რიგითობის გათვალისწინებით, შეხვედრის ადგილისა (მისამართი) და დროის (საათი) შესახებ ეცნობებათ განაცხადში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

საკონტროლო სალარო აპარატების გაყიდვა

შენიშვნა: თუ თქვენ გსურთ განაცხადი გააკეთოთ თქვენს საკუთრებაში არსებული სალარო აპარატის გაყიდვის შესახებ, გთხოვ გაიაროთ ავტორიზაცია (შემოსავლების სამსახურის მიერ მონიჭებული მომხმარებლით) და ჩანართ ზოგადი ინფორმაცია>>სალარო აპარატები შეავსოთ განაცხადის ფორმა

სახელი რაოდენობა ერთეულის ფასი საკონტაქტო ინფორმაცია
იხილეთ ყველა განცხადება

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი

 

 

 

 

 

ISD

 

  

Eauction

 

MofAcademy

 

Mof