News Title
02-დეკემბერი-2016

ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეები შემოსავლების სამსახურს ეწვევიან

1 დეკემბერს, საქართველოს ბიზნეს აკადემიაში, ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადის ,,მომავლის ბიზნესმენები“ ფინალური შეხვედრა გაიმართა.

News Title
30-ნოემბერი-2016

5-28 დეკემბერს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 33 ლოკაციაზე მოემსახურება

5 - 28 დეკემბერს, შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი - RS CAR მომსახურებას გაუწევს იმ რეგიონებს, სადაც არ არის შემოსავლების სამსახურის მომსახურების სერვისცენტრები


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


02.12.2016

სიტუაციური სახელმძღვანელოები
შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა №11100 სიტუაციური სახელმძღვანელო.

ზემოაღნიშნული სიტუაციური სახელმძღვანელო შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ   ბმულზე

 

14.11.2016

გადასახადის გადამხდელთა გარკვეული კატეგორია საგადასახადო დავალიანებისგან გათავისუფლდა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ( 2016 წლის 13 მაისის 5092-IIს საქართველოს კანონით (გამოქვეყნების თარიღი - 2016 წლის 1 ივნისი))  309-ე მუხლის 37-ე ნაწილის ა) და ბ) ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, რომლის შესაბამისად ჩამოწერას დაექვემდებარა... იხილეთ სრულად

18.07.2016

საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციები
მსხვილ გადამხდელთა ინფორმირებულობისა და ინფორმაციის ეფექტიანი გავრცელების მიზნით,საეთაშორისო საფინანსო კორპორაციის IFC ფინანსური მხარდაჭერით, შემოსავლების სამსახურმა და IFC-ის ექსპერტებმა ერთობლივად მოამზადეს საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების დებულებებისა და აუდიტის პროცესის შესახებ ინფორმაციული ბროშურები, როგორც მყარი ასევე ელექტრონული ფორმატით.

ზემოაღნიშნული ბროშურა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  ბმულზე

 

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიმდინარე წლის 31 მაისის N15328 ბრძანების საფუძველზე საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილ იქნა SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე “ACLAS CRBX” მოდელის საკონტროლო-სალარო აპარატი.

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი