News Title
22-იანვარი-2015

დიდი რაოდენობით ოქრო სარფის საბაჟოზე

დიდი რაოდენობით ოქროს ნაკეთობების დეკლარირების გარეშე შემოტანის ფაქტი გამოავლინეს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა 22 იანვარს, საბაჟო გამშვებ პუნქტზე „სარფი“.

News Title
20-იანვარი-2015

დაჯარიმდნენ დეკლარირების გარეშე თანხის შემოტანის გამო

16 იანვარს საბაჟო გამშვები პუნქტის „სარფის“ ტერიტორიაზე თურქეთის მხრიდან შემოვიდა თურქეთის მოქალაქე ი.ა., რომლის კუთვნილი ავტომანქანის დათვალიერების შედეგად მებაჟე ოფიცრებმა არადეკლარირებული 25 000 აშშ დოლარი და 3400 თურქული ლირა აღმოაჩინეს.


X
სიახლეების გამოწერა

 

 

ცნობის ფურცელი


05.01.2015

შემოსავლების სამსახურის ახალი საბანკო რეკვიზიტები

გაცნობებთ, რომ სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურის გადახდა,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, 2015 წლის 1 იანვრიდან ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში შემდეგ რეკვიზიტებზე:


მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი - TRESGE22;
მიმღების ანგარიში /სახაზინო კოდი 707017021

18.08.2014

ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ექსპორტ/იმპორტის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში განხორციელებული ცვლილებები

 

   განხორციელდა ცვლილებები ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ექსპორტ/იმპორტის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში (მთავრობის დადგენილებები: N439 ამოქმედების თარიღი 6 სექტემბერი; N440 ამოქმდეების თარიღი 7 სექტემბერი; N442 ამოქმდეების თარიღი 8 სექტემბერი; N446 ამოქმდეების თარიღი 13 სექტემბერი), რომლის თანახმად: -ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის მიმართ გამარტივდა ტრანზიტის პროცედურები - იხილეთ სრულად

12.08.2014

გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში რიგის დაკავება და შესაბამისი ინფორმაციის SMS შეტყობინებით მიღება
 

გეზში საქონლის გაფორმების პროცედურების დაწყებისათვის, რიგში დგომით დროის დაკარგვის თავიდან აცილების მიზნით, შეგიძლიათ rs.ge-ს მეშვეობით, წინასწარ დაუკავშირდეთ გეზის საინფორმაციო სამსახურს. თქვენ მიიღებთ რიგის ნომერს და ინფორმაციას გაფორმების დაწყების სავარაუდო დროის შესახებ. იხილეთ სრულად

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი

 

 

 

  

Eauction

 

MofAcademy

 

Mof