News Title
31-ივლისი-2015

ფინანსთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს პოლიტიკაა ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული ბიზნეს სექტორი

News Title
31-ივლისი-2015

ფინანსთა მინისტრმა და GIZ-ის პროგრამის ხელმძღვანელმა საერთაშორისო დაბეგვრის კურსის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადასცეს

მიმდინარე წლის 31 ივლისს, ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა სერტიფიკატები გადასცა ფინანსთა სამინისტროსა და შემოსავლების სამსახურის იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთაშორისო დაბეგვრის 6-თვიანი კურსი.


X
სიახლეების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


17.07.2015

შემოსავლების სამსახურმა ღია კარის დღეები დაიწყო

 

შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის ორგანიზებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ღია კარის დღეები მიმდინარეობს. შეხვედრების მიზანია, გადასახადის გადამხდელებს მიეცეთ საშუალება უშუალოდ გაეცნონ საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს, მიიღონ განმარტებები საგადასახადო კანონმდებლობასთან, ცალკეულ სერვისთან და მათთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. შეხვედრები მიმდინარეობს კითხვა-პასუხისა და დისკუსიის რეჟიმში. ღონისძიებაში მონაწილეობენ ასევე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის, მონიტორინგისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტების წარმომადგენლები აღნიშნული ფორმატით ღონისძიება გრძელდება და ძირითადად ქვეყნის იმ რაიონებს მოიცავს, სადაც შემოსავლების სამსახური რაიონული სერვის ცენტრის სახით არ არის წარმოდგენილი.
ღიაკარის დღეების გრაფიკი

11.06.2015

"ღია კარის დღეები" სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში

 

   გაცნობებთ, რომ აუდიტის დეპარტამენტი მიმდინარე წლის ივლისის თვიდან იწყებს სისტემატური და ხშირი „ღია კარის დღეების“ ჩატარებას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. „ღია კარის დღეების“ ჩატარება მიზნად ისახავს გადასახადის გადამხდელთა ინფორმირებას განაცხადში (იხ.დანართი) აღნიშნული საქმიანობის სფერო(ებ)ში ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციებისა და ნაკლოვანებების შესახებ, რაც საგადასახადო შემოწმებებისას მძიმედ აისახება გადამხდელის საქმიანობის შედეგებზე. შეხვედრაზე დამსწრეთა რაოდენობა და შეხვედრის ჩატარების დრო იქნება წინასწარ განსაზღვრული. გადამხდელთათვის საინტერესო თემატიკის შერჩევის მიზნით, გთხოვთ, ბმულში მითითებული თანმიმდევრობით სრულად შეავსოთ.
  თავდაპირველი შეხვედრები გაიმართება ქ.თბილისში 2015 წლის 1 ივლისიდან. მისამართი: გულუას ქ. N4. აუდიტის დეპარტამენტის შენობა. შეხვედრის ხანგრძლივობაა 2 საათი. შეხვედრას წარმართავს აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე და სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები. მსურველთა დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, „ღია კარის დღეზე“ დამსწრეები შეირჩევიან განაცხადის გადმოგზავნის რიგითობის და შეხვედრის თემატიკის გათვალისწინებით, რაც ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ხოლო დანარჩენებს ეტაპობრივად ეცნობებათ შემდგომი „ღია კარის დღის“ ჩატარების ადგილისა და დროის შესახებ. - კითხვარის შესავსებად მიყევით ბმულს

2015 წლის 17 მარტს „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა. იხილეთ სრულად

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

საკონტროლო სალარო აპარატების გაყიდვა

შენიშვნა: თუ თქვენ გსურთ განაცხადი გააკეთოთ თქვენს საკუთრებაში არსებული სალარო აპარატის გაყიდვის შესახებ, გთხოვ გაიაროთ ავტორიზაცია (შემოსავლების სამსახურის მიერ მონიჭებული მომხმარებლით) და ჩანართ ზოგადი ინფორმაცია>>სალარო აპარატები შეავსოთ განაცხადის ფორმა

სახელი რაოდენობა ერთეულის ფასი საკონტაქტო ინფორმაცია
იხილეთ ყველა განცხადება

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი

 

 

 

 

 

 

ISD

 

  

Eauction

 

MofAcademy

 

Mof