შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2014 წლის მონაცემები 14.01.2015
გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 26.02.2014