შეიყვანეთ სატვირთო ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი, ან კონტეინერის ნომერი, ან ავტომანქანის VIN კოდი, ან მიმღები პირის გვარი და გიაგეთ გადმოკვეთა თუ არა თქვენმა ტვირთმა/სატრანსპორტო საშუალებამ საქართველოს საზღვარი
მიუთითეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, ან ელ-მისამართი და მიიღეთ ინფორმაცია ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების საზღვრის გადმოკვეთისთანავე
ფორმატი: 5XX XX XX XX