ინფორმაციის განახლების თარიღი: 28 აპრილი 2014

გაფორმების ეკონომიკური ზონები

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი“

 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. 

+995 (32) 2262810

+995 (32) 2262811

 • არასამუშაო საათებში (საღამოს 6 საათიდან დილის 10 საათამდე) 

+995 599 041971
+995 599 042099


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი“    

• ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ.
• ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. №11, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ბათუმის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)

ქ. ბათუმი, ბაქოს ქ. №11;

+995 (32) 226 27 55

+995 (32) 226 27 58

+995 (32) 226 28 19


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი“

• ქ. ფოთი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა №32
• ქ. ფოთი, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ფოთის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)
• ქ. ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. №7, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ზუგდიდის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ოზურგეთი, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ოზურგეთის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის) 

+995 (32) 226 28 58 ;  +995 (32) 226 28 5გაფორმების ეკონომიკური ზონა   „აეროპორტი

• ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

+995 (32) 226 27 74

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი 2“

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ სასაქონლო პარტიათა ნაკრებით საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის გაფორმებისათვის)

+995 (32) 2262767

არასამუშაო საათებში (საღამოს 6 საათიდან დილის 10 საათამდე) 

+995 599 041971

+995 599 042099                 

 

 

 

 რუსთავის განყოფილება 

რუსთავის რეგიონული განყოფილება
• ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ. №36; შსს-ს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის).

+995 (32) 241 91 91


თელავის  განყოფილება

• ქ. თელავი, ერეკლე II-ის გამზ. №1
• ქ. თელავი, ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქ. №21, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. თელავის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)
 

+995 (32) 226 22 87


ახალციხის განყოფილება 

 • ქ. ახალციხე, პ. ნათენაძის ქ. №54
• ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი №2, სსიპ – შსს-ს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის) 

+995 (32) 226 21 28


ქუთაისის განყოფილება  

ქუთაისის რეგიონული განყოფილება
• ქ. ქუთაისი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. №5, შსს-ს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის

+995 (32) 226 18 99გაფორმების  სამმართველო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ საფოსტო გზავნილების გაფორმებისათვის) 

+995 (32) 226 28 10
+995 (32) 226 28 13სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმების განყოფილება:

• ქ. თბილისი, გულუას №4;
• საქართველოს საბაჟო საზღვრიდან ქ. თბილისის რკინიგზის სამგზავრო სადგურის ტერიტორიის ჩათვლით და უკუმიმართულებით მოძრავი ერევანი-ბათუმი-ერევანი, ბათუმი-ერევანი-ბათუმის საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი მარშრუტის მსვლელობის სწრაფი სამგზავრო მატარებელი (იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება საქონლის გაფორმების მატარებელში წარმართვა, გაფორმება განხორციელდება უახლოეს ან დეკლარანტის მიერ შერჩეულ გაფორმების ადგილზე);
• ქ. გორი, მოსკოვის ქ. №1, შსს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. გორის განყოფილების შენობა  (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)

+995(32) 226 22 25