შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე

ლევან კაკავა

განათლება:
1996-2001 - წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიულ ფაკულტეტზე
პროფესიული გამოცდილება:
 2017  
1აგვისტოდან
- ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე

იანვარი 2014
ივნისი 2017

-

საქართელოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი

მაისი 2013
იანვარი 2014
- ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
აპრილი 2013
მაისი 2013
- ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსი
მაისი 2010
აპრილი 2013
- ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსი
აპრილი 2010
მაისი 2010
- ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

აპრილი 2007
დეკემბერი 2009

- შემოსავლების სამსახურის საგამოძიები დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ოქტომბერი 2005 აპრილი 2007 - ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
სექტემბერი2004 ოქტომბერი 2005 - ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის, საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს მე-2 განყოფილების გამომძიებელი
ივლისი 2002 სექტემბერი 2004 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებელი
საუბრობს რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: l.kakava@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 11 77