სათამაშო ბიზნესის ნებართვების რეესტრი

 

ს/ნ
დასახელება
ნებართვის
სახე
ნებართვის
ნომერი
დაწყების
თარიღი
დასრულების
თარიღი
მისამართი
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(წინა)#
#(შემდეგი)#