მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე გადამხდელებიმოქმედი გაუქმებული