ინფორმაციის განახლების თარიღი: 19 თებერვალი 2014

აუდიტის დეპარტამენტი

ბაქარ დევდარიანი

განათლება:
2010-2011 - წლები თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი“, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი. სამართლის მაგისტრი, სპეციალობა - სამოქალაქო სამართალი
2002-2006 - წლები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
პროფესიული გამოცდილება:
თებერვალი 2014 დღემდე - სსიპ- შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი
თებერვალი 2013 თებერვალი 2014 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, შემოწმებების მთავარი სამმართველოს უფროსი
მარტი 2012 თებერვალი 2013 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, შემოწმებების მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
აპრილი 2011 მარტი 2012 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, შემოწმებების მთავარი სამმართველოს N 1 სამმართველოს უფროსი
იანვარი 2011 აპრილი 2011 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, კამერალური შემოწმებების სამმართველოს უფროსი
მაისი 2010 დეკემბერი 2010 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონული ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია), კონტროლის სამმართველოს საგადასახადო შემოწმებების განყოფილების უფროსი
დეკემბერი 2009 აპრილი 2010 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ფინანსური ექსპერტიზის დეპარტამენტი, მთავარი ინსპექტორი
აპრილი 2008 დეკემბერი 2009 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, მთავარი ინსპექტორი
სექტემბერი 2006 აპრილი 2008 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონული ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია), კამერალური შემოწმებების განყოფილება, ინსპექტორი
ივნისი 2006 სექტემბერი 2006 - ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია, სტაჟიორი
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: b.devdariani@rs.ge
ტელ:(+995 32)2 26 22 00